FAQ

Domov / FAQ

Bezpečnostné dvere musia byť odolné voči vlámaniu, teda pokusu o násilný vstup do chráneného priestoru s použitím fyzickej sily a náradia. Bezpečnostné dvere musia byť otestované podľa konkrétnych noriem. Norma stanovuje odolnosť dverí do príslušných bezpečnostných tried od 1 po 6.

Ide o uzamykacie body, ktorými sú dvere istené do bezpečnostnej zárubne. Aktívne a pasívne istiace body znásobujú odolnosť dverí proti vysadeniu zo závesov a vypáčeniu zo zárubne. Čím je počet bodov vyšší, tým sú dvere bezpečnejšie.

Koeficient EI – EW definuje typ požiarnej konštrukcie. Dvere s týmto označením svojou konštrukciou a špeciálnou izoláciou zamedzia šíreniu požiaru minimálne po dobu hodnoty uvedenej pri danej kategórii.

Dvere so zvukovou izoláciou zvyšujú komfort bývania. Normy pri vstupných dverách rozlišujú päť úrovní zvukového útlmu. Tri najvyššie kategórie predstavujú zvukovo izolačné dvere. Dvere vždy dopĺňa zárubňa, pričom výška útlmu zodpovedá celému špeciálnemu dvernému kompletu.

Chceli by ste sa niečo opýtať?

Napíšte nám a naši špecialisti vám ochotne poradia